HR EN

Ankete

Prikaz aktivnih i neaktivnih (odgovorenih) anketa

Prikaz aktivnih i neaktivnih (odgovorenih) anketa

Kreiranje anketa na događanju obuhvaća:

  • mogućnost odabira role za koju se anketa kreira i kao takva se pokazuje isključivo roli za koju je kreirana
  • mogućnost uključivanja svih korisnika bez obzira na pridodanu rolu
  • odabir samo jednog odgovora
  • odabir više odgovora
  • slobodan unos odgovora
  • paljenje i gašenje opcije prikaza anketa
  • prikaz i preuzimanje rezultata