HR EN

Govornici

Prikaz svih govornika na događanju

Prikaz svih govornika na događanju

Kreiranje govornika na događanju:

  • postavljanje slike
  • ime i prezime
  • titula
  • email
  • telefon
  • linkovi društvenih mreža
  • link vlastite web stranice
  • o govorniku – tekst koji podržava i linkove (linkovi su aktivni)
  • upload dokumenata