HR EN

Mapa događanja

Saznajte sve lokacije na događanju radi lakše orijentacije

Saznajte sve lokacije na događanju radi lakše orijentacije

Mapa događanja daje uvid u sve važnije lokacije na događanju radi lakšeg snalaženja u prostoru.

Kreiranje mape podrazumijeva:

  • postavljanje slike/mape u sustav čime lokacije događanja na jednom mjestu postaju lako dostupne svim sudionicima
  • lako navigiranje po mapi - povećavanje, smanjivanje i upravljanje po zaslonu