HR EN

Pristupni kôd

Jedinstven QR kôd za sve aktivnosti na događanju

Jedinstven QR kôd za sve aktivnosti na događanju

Sadrži QR kôd koji je jedinstven svakom pojedinom korisniku aplikacije pomoću kojeg se:

  • ostvaruje pravo ulaska na događanje
  • prati kretanje korisnika u prostoru događanja (Access Control) – epidemiološko praćenje kontakata
  • kreiraju akreditacije sudionika
  • skeniranjem može druge korisnike dodati u listu favorita