HR EN

Sastanci

Selektivno organiziranje sastanaka prema interesnim skupinama

Selektivno organiziranje sastanaka prema interesnim skupinama

Mogućnost kreiranja sastanka – datum, vremenski period (trajanje), trajanje pauze i lokacija održavanja

  • zaprimanje zahtjeva za održavanjem sastanaka
  • praćenje statusa zahtjeva za sastancima
  • raspored prihvaćenih sastanaka
  • mogućnost kreiranja sastanaka ovisno o dostupnosti i ograničenjima role